In her heart where the sadness grows

I’d operate with this knife.
And cut a big fat giant hole
to fill with gold and light.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *